ODSZKODOWANIA

Kancelaria Prawna Zdolne-odszkodowania.pl

Zdolne Odszkodowania to kancelaria prawna zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań na terenie całego Dolnego Śląska. Specjalizujemy się w odszkodowaniach komunikacyjnych, szkodach osobowych, zadośćuczynieniach za doznaną krzywdę, odszkodowaniach za wypadek przy pracy, czy za śmierć osoby bliskiej. Działamy na prostych i przejrzystych zasadach, a dzięki wysokiej skuteczności uzyskujemy dla naszych klientów odszkodowania w możliwie najkrótszym czasie. Nasz zespół składa się ze specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań. Powierzając nam swoje sprawy możesz liczyć na to, że zostaną one poprowadzone kompleksowo – obsłużymy je od momentu powstania szkody przez przedsądowe, jak i sądowe postępowanie, aż do wypłaty rekompensaty w pełnej wysokości.

O NAS

Jesteśmy tu dla Ciebie

Zdolne Odszkodowania to zespół ludzi, którzy znają się na odzyskiwaniu należnych Tobie pieniędzy. Nie ważne, czy przysługują Ci one z powodu powstałej szkody majątkowej, osobowej, wynikłej z wypadku przy pracy, utraty bliskiej osoby, nienależycie wykonanej usługi, czy umowy lub spóźnionego lotu. Nasza kancelaria to zgrany i doświadczony zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin odszkodowań, prawnicy prowadzący negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi i ich pełnomocnikami oraz adwokaci reprezentujący klientów kancelarii przed sądem. Współpracujemy też z rzeczoznawcami i biegłymi takich dziedzin jak rekonstrukcja wypadków drogowych, szacowanie szkód, ortopedia, psychiatria, neurologia czy budownictwo. Dzięki temu zlecając sprawę naszej kancelarii możesz liczyć na:

  1. prawidłowe oszacowanie wysokości szkody, by znać rodzaj i konkretną kwotę przysługującego Ci świadczenia,
  2. przeprowadzenie postępowanie likwidacyjnego, a w tym zgłoszenie szkody, obsługę dokumentacji i wymianę pism przedprocesowych,
  3. prowadzenie negocjacji ugodowych w Twoim imieniu, by uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego,
  4. sporządzenie pozwu i reprezentację w sądzie I i II instancji przez zespół adwokatów,
  5. wyegzekwowanie uzyskanych w sądzie świadczeń i wypłatę ich na Twoje konto.
demo-attachment-69-circle

ZAKRES USŁUG

W czym możemy Ci pomóc

Szkody Komunikacyjne

Szkody osobowe

Szkody majątkowe

Wypadek przy pracy

Szkody Komunikacyjne- Szkody komunikacyjne to następstwa różnorakich zdarzeń drogowych, których konsekwencje umożliwiają dochodzenie odszkodowania. Można je podzielić na odszkodowania należne z tytułu OC – czyli obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego sprawcy zdarzenia oraz na odszkodowania z tytułu AC – autocasco, dodatkowego ubezpieczenia majątkowego zarówno sprawcy jak i poszkodowanego. Z obu powyższych polis możemy uzyskać odszkodowanie z tytułu konieczności naprawy pojazdu, czy najmu samochodu zastępczego. Jesteśmy w stanie uzyskać należne Ci odszkodowanie nawet, jeżeli wymaga to wcześniejszego ustalenia sprawcy wypadku, jak również w sytuacji, gdy sprawcy nie można ustalić. Kluczowe jest też prawidłowe oszacowanie kosztu naprawy pojazdu, ustalenie możliwości naprawy z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych, wypłaty dodatkowego odszkodowania za ubytek wartości pojazdu, czy zwrotu kosztów jego holowania. Prowadzimy sprawy kompleksowo, co oznacza, że nie musisz zastanawiać się i liczyć – jakie i w jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie.

demo-attachment-69-circle

Szkody osobowe- Szkody osobowe to skutki zdrowotne wynikające z rozmaitych zdarzeń. Uraz obojczyka po wypadku? Złamana noga na schodach? Ograniczenie zakresu ruchu rąk po upadku? Uraz psychiczny po kolizji samochodowej? Zwrot kosztów leczenia? To tylko niektóre przykłady szkód osobowych. Odszkodowania można się domagać od sprawców zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu lub ich ubezpieczycieli. Może ono przysługiwać również z tytułu zdarzeń losowych w przypadku posiadania ubezpieczenia NNW przez osoby poszkodowane. Kluczowa przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia jest prawidłowa diagnoza skutków zdrowotnych zdarzenia i obliczenie wysokości uszczerbku na zdrowiu. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie badań przez biegłych z zakresu medycyny – specjalistów w danej dziedzinie.


Szkody majątkowe- Szkody majątkowe to szkody powstałe na skutek naruszenia dóbr lub interesów poszkodowanego. Przykładem szkód majątkowych są pożary mieszkań, zalania, katastrofy budowlane, kradzieże itp. Odszkodowanie za powstałe szkody majątkowe ma za zadanie zrekompensować dla poszkodowanego realną stratę na mieniu, ale również utratę korzyści i dochodów.


Wypadek przy pracy- Jeżeli w czasie pracy dojdzie do nagłego zdarzenia, którego skutkiem będzie uraz lub śmierć pracownika, przysługuje mu lub jego bliskim odszkodowanie. W takim przypadku, poszkodowanemu przysługuje świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i uzupełniające odszkodowanie od pracodawcy. W tego typu przypadkach niezwykle ważna jest prawidłowa ocena istnienia związku pomiędzy urazem a zdarzeniem, do którego doszło w czasie pracy. Pracodawca odpowiada za wypadki mające miejsce na terenie zakładu pracy chyba, że do ich powstania doszło z wyłącznej winy pracownika.

Nasz zespół

Z kim współpracujemy

szkoda osobowa

Prawnicy

Prawnicy – każdy z członków naszego zespołu posiada wykształcenie prawne ukierunkowane na specjalizację dotyczącą odszkodowań. Zajmują się oni bezpośrednim kontaktem z klientem, zarówno na etapie przyjmowania sprawy, obsługi dokumentacji, jak i w trakcie trwania procesu. Każdorazowo otrzymujesz kontakt do przydzielonej osoby zajmującej się Twoją sprawą!
skuteczny prawnik

Biegli

Biegli – polecimy i zorganizujemy przeprowadzenie prywatnej opinii wstępnej przez odpowiedniego specjalistę, w dogodnym dla Ciebie terminie. Współpracujemy z rzetelnymi biegłymi sądowymi, którzy kompleksowo wycenią wartość przysługującego Ci odszkodowania lub innego świadczenia.
wysokie odszkodowanie

Negocjatorzy

Negocjatorzy – w sprawach odszkodowawczych zawsze istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu, co pozwoli na szybsze uzyskanie pieniędzy, często nawet w przeciągu 30 dni! Nasi specjaliści negocjują w Twoim imieniu warunki ewentualnej ugody, dzięki której możesz uzyskać należne świadczenia bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego.
odszkodowania

Adwokaci

Adwokaci – profesjonalni pełnomocnicy, którzy nie tylko nadzorują prowadzone przez kancelarię sprawy, ale przede wszystkim reprezentują klientów przed Sądem. Dzięki ich doświadczeniu kancelaria Zdolne Odszykowania jest w stanie rozwiązać nawet trudny i złożony prawnie problem związany z odszkodowaniem.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Chcesz wiedzieć jakie świadczenie Ci przysługuje? Chcesz wiedzieć ile możesz uzyskać? Wypełnij poniższy formularz a skontaktujemy się z Tobą!

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualne. Jego wysokość zależy od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania. Wstępna analiza sprawy jest natomiast bezpłatna.

Pierwszą wypłatę możesz uzyskać już w terminie 30 dni od zgłoszenia sprawy.

 

O tym jakie świadczenie Ci przysługuje poinformują Cię prawnicy kancelarii, a wysokość spodziewanego odszkodowania oszacują współpracujący z nami biegli sądowi.

Wstępna analiza sprawy i porada prawna jest bezpłatna! By uzyskać odpowiedź na pierwsze pytania wystarczy wysłać nam zgłoszenie z opisem sprawy – nawet w formie e-maila!

KONTAKT

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą poniższego formularza

Plac Stefana Wyszyńskiego 52/16 58-500 Jelenia Góra

Telefon : 605 16 75 51

Email: kontakt@zdolne-odszkodowania.pl